Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Hvepsevåge, Pernis apivorus
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Udover at være ret almindelig på træk i såvel forår som efterår, formodes der at yngle omkring 4-5 par på Als
De største træk-antal for nogle lokaliteter:
Lokalitet

Forår

Efterår

* Trillen 9 d. 27.05.1978 Egon Jensen
* Vibæk 7 d. 22.05.2005 Gert L. Jørgensen 31 d. 31.08.2005 Gert L. Jørgensen
* Tontoft Nakke 7 d. 13.05.2005 Bjarne Nielsen
* Kegnæs 6 d. 30.04.2005 Martin Jessen
* Sønderskoven 5 d. 15.05.2005 Dennis M. Langholz 35   d. 02.09.2004   Dennis M. Langholz
* Birkepøl 5 d. 23.05.1976 Egon Jensen 5 d. 21.08.2004 Gert L. Jørgensen
* Hartsø 4 d. 19.05.2005 Bjarne Nielsen
* Blomeskobbel 19 d. 31.08.2005 Kaj Abildgaard
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! D. 23.05.2005, trækkende ved Tontoft Nakke. Bjarne Nielsen 
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006