Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Slangeørn, Circaëtus gallicus
Opdateret  :  D. 15.01.2008
Første  :  D. 11.04.1965, 1 trak V, Hjortholm Sø, Kegnæs. O. Behrends & J. Trap-Jensen (Godkendt af SU)
Status  :  Ekstrem sjælden
Note  :  Formodentlig eneste iagttagelse på Als
SU-status  :  Har været på SU-listen siden udvalget blev etableret i 1961
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Slangeørn !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  BEH, DOFT59-34, SJ74-1, SJ76-1
Læs mere  :  Original-tekster
Observationer  :  Samtlige observationer udover den første:
* d. 29.05.1974 1 Lebøl Gert L. Jørgensen Så vidt vides ikke godkendt af SU !
* d. 13.05.1976 1 Jestrup Leif Olsen Så vidt vides ikke godkendt af SU !