Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Blå kærhøg, Circus cyaneus
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden
Note  :  Ses jævnligt på træk, dog aldrig i store antal. En del af de trækkende fugle kan raste og fouragere i nogle dage eller uger på passende lokaliteter
Alle iagttagelser af mindst 2 Blå kærhøg herunder
* Sønderskoven 4 trækkende SV d. 09.10.2004 Martin Jessen
* Kegnæs Drej 4 trækkende N d. 21.04.2005 Gert L. Jørgensen
* Sønderskoven 3 hun-farvet, trækkende d. 16.10.1999 Martin S. Lemke
* Sønderskoven 3 hun-farvet, trækkende d. 12.10.2003 Martin Jessen
* Sønderskoven 3 trækkende V d. 13.10.2003 Dennis M. Langholz
* Sønderskoven 3 trækkende V d. 10.10.2004 Dennis M. Langholz
* Birkepøl 3 fouragerende d. 07.03.2005 Gert L. Jørgensen
* Vibæk 3 trækkende NØ d. 28.04.2005 Gert L. Jørgensen
* Vibæk 3 hun-farvet, trækkende d. 15.10.2005 Gert L. Jørgensen
* Mjang Dam 2 hun d. 09. & 11.01.1997 Bjarne Nielsen
* Hartsø 2 hun, trækkende N d. 24.04.2003 Martin Jessen
* Birkepøl 2 fouragerende d. 08., 17. & 25.03.2004 Gert L. Jørgensen
* Birkepøl 2 hun, fouragerende d. 10.03.2005 Bjarne Nielsen
* Vibæk 2 hun, trækkende N d. 30.04.2005 Gert L. Jørgensen
* Tontoft Nakke 2 hun, four. samt trk. S d. 13.05.2005 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 2 trækkende V d. 17.09.2005 Svend Ove Jensen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Blå kærhøg !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006