Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Spurvehøg, Accipiter nisus
Første  :  ??
Status  :  Ret almindelig på Als
Note  :  Udover en mindre bestand af ynglefugle på formodentlig omkring 10-20 par, ses arten hyppigt under trækket
De største træk-antal for nogle lokaliteter:
Lokalitet

Forår

Efterår

* Kegnæs Drej 137 d. 28.04.2004 Gert L. Jørgensen 10 d. 21.08.2005 Gert L. Jørgensen
* Vibæk 82 d. 02.04.2005 Gert L. Jørgensen 36 d. 03.10.2005 Gert L. Jørgensen
* Tontoft Nakke 67 d. 02.05.2005 Bjarne Nielsen 2 d. 20.10.2005 Bjarne Nielsen
* Hartsø 20 d. 21.03.1982 Dennis M. Langholz
* Hørup Skov 13 d. 03.11.2000 Bjarne Nielsen
* Mjang Dam 4 d. 20.04.2004 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 65   d. 29.09.2004   Dennis M. Langholz
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Spurvehøg !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006