Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Stor skrigeørn, Aquila clanga
Opdateret  :  D. 16.08.2006
Første  :  D. 13.08.1973, 1, Lebøl.  Gert Jørgensen & Ivan Petersen (første ?)
Status  :  Ekstrem sjælden
Note  :  Udover ovennævnte skulle der også være set 1 ved Hartsø d. 28.03-1976 af Leif Olsen. Det vides ikke, om nogle af fundene er blevet beskrevet og indsendt til SU. Da der ikke er nævnt noget fund fra Als i diverse SU-rapporter, formodes fundene ikke at være godkendt :-(
SU-status  :  Har været på SU-listen siden udvalget blev etableret i 1961
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Stor skrigeørn !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  SJ73-2, SJ76-1
Læs mere  :  Original-tekster