Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Lærkefalk, Falco subbuteo
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden men dog fåtallig på Als
Note  :  Ses en del i forbindelse med træk
Den bedste lokalitet til at se på trækkende Lærkefalke er Sønderskoven, hvor der  på flere dage i efterårene 2003 (07.09), 2004 (16.09, 26.09), og 2005 (16.08, 02.10) blev set 3 trækkende og i nogle tilfælde fouragerende fugle. Men også ved Tontoft Nakke, Vibæk, Høruphav, Trillen og på Kegnæs kan man være heldig at se Lærkefalke trække
Vel nok landets tætteste ynglebestand af Lærkefalke findes på Als. Antallet af (fundne !) ynglepar skifter lidt fra år til år, men i de gode år er der/har der været  3 sikre ynglepar og formodninger om yderligere 1-2 par
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Lærkefalk !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006