Forside - Rovfugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Jagtfalk, Falco rusticolus
Første  :  D. 31.10.2005, 1, overflyvende, Sønderborg. Svend Ove Jensen  (- iagttagelsen er endnu ikke behandlet i SU) 
Status  :  Ekstrem sjælden på Als
Note  :  Den første er så vidt vides også den eneste iagttagelse på Als
SU-status  :  Har været på SU-listen siden udvalget blev etableret i 1961
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Jagtfalk !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006