Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sorthovedet måge, Larus melanocephalus
Første  :  D. 03.05.1994, 1, Katholm. Bjarne Nielsen. (Godkendt af SU)
Status  :  Meget sjælden på Als
Note  :  Arten har været uhyre stabil ved Katholm. Således er den set hvert år siden opdagelsen, på nær et enkelt år, 1995 (ingen obs rapporteret ?). Desuden svigtede den også i 2005, hvor den ikke blev observeret på trods af adskillige forsøg, hvilket især var skuffende ovenpå 2004's 2 henh. 3 fugle
I enkelte år er der set mere end 1 fugl ved Katholm. Det drejer sig om :
1998 1999 2001 2004
* d. 10.05 2 individer * d. 13.06 2 individer * d. 08.04 2 individer * d. 01.04 3 individer
* d. 13.06 3     - " - * d. 14.06 2     - " - * d. 12.04 2     - " - * d. 12.04 2     - " -
* d. 14.06 2     - " - * d. 20.04 2     - " -
* d. 20.06 2     - " -
Udover ved Katholm er arten blot set 2 gange på Als, begge ved Mjang Dam henh. d. 17. og d. 20.06.2000 af Bjarne Nielsen. I begge tilfælde har det helt sikkert drejet sig om Katholm-fuglen, der fouragerede på golfbanen sammen med Stormmåger
SU-status  :  Var på SU-listen fra etableringen af udvalget i 1961, men udgik fra og med 1991
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! 3K, d. 01.04.2004, Katholm. Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 15.01.2006