Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Dværgmåge, Larus minutus
Første  :  D. 28.02.1971, 1, Kegnæs Drej (første ?)
Status  :  Sjælden på Als, dog formodentlig årlig forekomst på træk
Note  :  Skulle iflg. SAL have ynglet på Kegnæs i 1935 - 36, hvorfor ovenstående ikke kan være første-obs, men dog indtil videre er første daterede observation
Ynglefundet i 1935 er oprindeligt offentliggjort i BEH, hvor observatøren er nævnt som en Johannes Nielsen og lokaliteten skulle være Hartsø
De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter  :
* Pøls Rev 15 rastende d. 12.11.2000 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 12 trækkende NØ d. 02.05.2005 Dennis M. Langholz
* Fynshav 9 trækkende NV d. 14.10.2004 Dennis M. Langholz
* Østersøen syd for Als 7 fouragerende d. 16.10.2004 Dennis M. Langholz
* Hummelvig 6 d. 12.09.2004 Dennis M. Lanholz
* Sønderskoven 4 d. 15.10.1998 Martin S. Lemke
* Fjordmosen 4 d. 08.05.1999 Gert Fahlberg
* Kegnæs Drej 4 trækkende SØ d. 18.10.2005 Gert L. Jørgensen
* Hørup Hav 2 fouragerende d. 16.10.2004 Dennis M. Langholz
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Bjørnkær Skansen
* Ketting Nor
* Neder Lysabild
* Oldenor
* Sønderborg Bugt
* Vibæk
Kilder  :  DOFB, SAL, BEH
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Ad. i vinterdragt, d. 19.10.2003, Hummelvig. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 15.01.2006