Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Hættemåge, Larus ridibundus
Første  :  ??
Status  :  Uhyre almindelig på Als
Note  :  Har tidligere ynglet talrigt på Katholm, men er nu fortrængt fra øen af Stormmåger, Sølvmåger og Svartbag. I øjeblikket ikke nogen kendt ynglelokalitet på Als
Arten optræder dog i tusindvis især om efteråret, hvor den fouragerer på pløjede marker ofte sammen med Stormmåger
De største antal (minimum 300) for nogle lokaliteter:
* Augustenborg Fjord 4.000 rastende d. 04.09.2004 Dennis M. Langholz
* Hummelvig/Made 2.500 rastende d. 02.10.2005 Svend Ove Jensen
* Tontoft Nakke 2.213 trækkende NØ d. 19.03.2005 Martin Jessen
* Hørup Hav 2.100 rastende d. 17.09.2005 Gert L. Jørgensen
* Vibæk 2.000 fouragerende d. 15.03.2004 Gert L. Jørgensen
* Oldenor 1.000 rastende d. 06.10.2004 Bjarne Nielsen
* Hartsø 850 rastende d. 21.12.2005 Egon Iversen
* Nordborg Sø 800 d. 28.09.2004 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 700 fouragerende d. 22.07.2004 Dennis M. Langholz
* Fjordmose 500 trækkende S d. 19.03.2005 Svend Ove Jensen
* Mintebjerg 350 rastende d. 12.03.2005 Svend Ove Jensen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Ad. i yngledragt, d. 14.03.2005, Sønderborg Havn. Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 15.01.2006