Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sildemåge, Larus fuscus
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Arten se sjævnligt på Als, men altid i små antal
Har måske ynglet på Katholm i 2004. I begyndelsen af ynglesæsonen, primo april, sås ihvertfald op til 2 par på øen. I 2005 sås derefter 2 fugle midt i maj
Alle observationer fra Als af mere end 1 fugl :
* d. 06.04.2004 4 Katholm Bjarne Nielsen
* d. 08.05.2004 4 Vibæk Gert L. Jørgensen
* d. 10.04.2004 3 Katholm Erhardt E. Ecklon
* d. 10.04.2004 3 Katholm Dennis M. Langholz
* d. 08.04.2004 2 Katholm Martin Jessen
* d. 17.04.2004 2 Birkepøl Dennis M. Langholz
* d. 16.08.2004 2 Sønderskoven Dennis M. Langholz
* d. 09.05.2005 2 Tontoft Nakke Bjarne Nielsen
* d. 19.05.2005 2 Katholm Bjarne Nielsen
Derudover er arten set med et enkelt individ på følgende lokaliteter :
* Hartsø * Oldenor * Ulkebøl Dam
* Ketting Nor * Sebbelev
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Sildemåge !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 15.01.2006