Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sølvmåge, Larus argentatus
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig på Als
Note  :  Findes bl.a. ynglende med ca. 5-700 par på Katholm, hvor hele den sydlige tange domineres af Sølvmåger. Ses desuden ofte raste langs kysterne eller på øens marker i vintermånederne
De største antal (minimum 150) for nogle lokaliteter herunder  :
* Katholm 1.500 ynglefugle d. 20.04.2003 Bjarne Nielsen
* Nørreskoven 1.500 rastende d. 26.11.2005 Egon Iversen
* Hartsø 500 rastende d. 21.12.2005 Egon Iversen
* Hørup Hav 400 rastende d. 17.09.2005 Gert L. Jørgensen
* Tontoft Nakke 300 rastende d. 24.08.2005 Bjarne Nielsen
* Hummelvig 200 rastende d. 03.04.2005 Egon Iversen
* Sønderskoven 200 fouragerende d. 22.12.2003 Henning Christiansen
* Augustenborg Fjord 220 rastende d. 11.01.2003 Bjarne Nielsen
* Kegnæs Drej 150 d. 25.02.2001 Henning Christiansen
* Kærneland 150 d. 28.08.2001 Henning Christiansen
* Mjang Dam 150 fouragerende d. 07.05.2003 Bjarne Nielsen
* Als Sund 150 rastende d. 11.02.2004 Henning Christiansen
* Pøls Rev 150 rastende d. 17.12.2005 Svend Ove Jensen
* Nordborg Sø 150 rastende d. 20.12.2005 Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! 3K, d. 11.10.2003, Sønderborg Havn. Martin Jessen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 21.01.2006