Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Svartbag, Larus marinus
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Forekommer ved de fleste alsiske kyster. Er især "talrig" i vinterhalvåret. Yngler desuden bl.a. på Katholm, hvor bestanden i de seneste år er blevet større, så den nu formodentlig udgøres af omkring 8-10 par
De største antal (minimum 10) for nogle lokaliteter herunder  :
* Hartsø 70 rastende d. 14.11.2002 Bjarne Nielsen
* Hørup Hav 50 rastende d. 20.11.2004 Svend Ove Jensen
* Hummelvig 50 rastende d. 11.12.2004 Svend Ove Jensen
* Hjortholm 42 rastende d. 06.12.2004 Kaj Abildgaard
* Birkepøl 33 fouragerende d. 2.11.2004 Egon Iversen
* Katholm 25 ynglefugle d. 20.04.2003 Bjarne Nielsen
* Pøls Rev 25 rastende d. 24.10.2004 Gert L. Jørgensen
* Sønderborg Bugt 25 rastende d. 14.11.2004 Martin Jessen
* Tontoft Nakke 25 fouragerende d. 26.01.2006 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 24 fouragerende d. 09.08.2004 Dennis M. Langholz
* Trillen 23 rastende d. 15.11.2005 Henning Christiansen
* Østersøen syd for Als 14 rastende d. 15.01.2005 Svend Ove Jensen
* Fynshav 11 rastende d. 31.07.2003 Bjarne Nielsen
* Augustenborg Havn og Fjord 10 d. 30.01.1997 Bjarne Nielsen
* Katholm 10 (5 par) d. 03.04.1999 Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Ad., d. 23.01.2006 Sønderborg Havn. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 02.02.2006