Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Fjordterne, Sterna hirundo
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Skulle iflg. SAL have ynglet på Kegnæs i 1935 - 36, hvorfor ovenstående ikke kan være første-obs, men dog indtil videre er første daterede observation 
De største antal (minimum 5) fra nogle lokaliteter :
* Tontoft Nakke 55 trækkende V d. 17.08.2005 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 23 trækkende V d. 11.08.2005 Dennis M. Langholz
* Sønderborg Bugt 10 d. 15.04.2005 Henning Christiansen
* Kegnæs Drej 8 rastende d. 25.04.2003 Martin Jessen
* Nørreskoven 7 fouragerende d. 04.06.2005 Svend Ove Jensen
* Ketting Nor 4 d. 26.04.1998 Bjarne Nielsen
Derudover er der set Fjordterner på disse lokaliteter (med max. antal):
* Arnkilsøre (1)
* Blomeskobbel (1)
* Farresdam (2)
* Fynshav (1)
* Kærneland (2)
* Nordborg Sø (4)
* Oldenor (2)
* Trillen (3)
* Vibæk Vandmølle (2)
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Fjordterne !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 02.02.2006