Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sortterne, Chlidonias niger
Første  :  ??
Status  :  Sjælden gæst på Als
Note  :  Ses kun på træk - hyppigst i efteråret
De største antal (minimum 2) fra nogle lokaliteter :
* Tontoft Nakke 18 trækkende V d. 18.07.2004 Dennis M. Langholz
* Sønderskoven 12 trækkende V d. 03.08.2005 Dennis M. Langholz
* Sønderborg Bugt 8 trækkende V d. 17.08.2005 Dennis M. Langholz
* Mjang Dam 2 fouragerende d. 28.04.2001 Bjarne Nielsen, Henning Christiansen
* Vibæk 2 trækkende S-SØ d. 22.05.2005 Gert L. Jørgensen
* Pøls Rev 2 trækkende SV d. 16.07.2005 Dennis M. Langholz
* Kegnæs Drej 2 trækkende SV d. 27.07.2005 Gert L. Jørgensen
Derudover er der set enkeltvis Dværgterner på disse lokaliteter :
* Kegnæs Drej
* Nordborg Sø
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Ikke noget foto af en alsisk Sortterne !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 03.02.2006