Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Lomvie, Uria aalge
Første  :  ??
Status  :  Fåtallig men forholdsvis regelmæssig gæst ved de alsiske kyster
Note  :  Ses hovedsageligt på træk men indimellem også rastende og fouragerende
De største antal for alle lokaliteter, hvor arten er set :
* Tontoft Nakke 13 trækkende Ø, derefter V d. 16.07.2004 Dennis M. Langholz
* Sønderskoven 3 trækkende Ø d. 11.10.2004 Dennis M. Langholz
* Fynshav - Bøjden 2 rastende d. 06.02.2003 Bjarne Nielsen
* Hørup Hav ved Trillen 1 rastende d. 26.12.1987 Bjarne Nielsen
* Sønderborg Bugt 1 trækkende SØ d. 20.06.2003 Dennis M. Langholz
* Sønderborg Lystbådehavn 1 rastende, olieramt d. 26.01.2005 Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Klik på billedet for at se stor udgave ! Olieramt Lomvie, d. 26.01.2005, Sønderborg Lystbådehavn. Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 04.02.2006