Forside - Mågefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Alk, Alca torda
Første  :  ??
Status  :  Sjælden men rimelig regelmæssig gæst på Als
Note  :  Ses hovedsageligt på træk men også jævnligt rastende og fouragerende ud for kysterne
De største antal for alle lokaliteter, hvor arten er set :
* Tontoft Nakke 10 fouragerende d. 30.08.2005 Bjarne Nielsen
* Fynshav - Bøjden 4 rastende d. 06.02.2003 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 4 trækkende SØ d. 16.06.2005 Dennis M. Langholz
* Sønderby 3 trækkende Ø d. 21.11.2004 Gert Fahlberg
* Sønderborg Bugt 2 trækkende SØ d. 20.06.2003 Dennis M. Langholz
* Kegnæs Ende 1 trækkende S d. 22.02.2003 Martin Jessen
* Arnkilsøre 1 trækkende SØ d. 21.02.2004 Dennis M. Langholz
* Hørup Hav 1 trækkende V d. 18.12.2005 Dennis M. Langholz
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Alk !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 04.02.2006