Forside - Lokaliteter - Fuglene på Als - dof.dk
Focus-arter
Skovhornugle, Asio otus
Hvorfor   :  Arten er ikke kendt fra særligt mange lokaliteter, og der registreres ofte kun et enkelt par om året. Det kan dog ikke passe, da området huser mange andre egnede ynglelokaliteter, og den man glende registrering af arten må mest tilskrives manglende natlig, ornitologisk aktivitet i området
Kendetegn  :  På udseendet kan arten kun forveksles med Mosehornuglen - og det primært i flugten
Den nemmeste måde at registrere arten på er dog at tage ud om natten, når ungerne er fløjet af reden i forsommeren. De tigger da med en høj, pibende lyd, som nemt kan høres på nogen afstand
Skovhornugle tuder kun kortvarigt i marts måned, og da det ikke er særligt højt, kan det være svært at registrere arten på den måde
Foto  : 
2 stk 1K, d. 22.06.2005, kolonihaveforeningen "Sundsmark" ved Sønderskoven, Sønderborg. Svend Ove Jensen
Links  :  Artsbeskrivelse på dof.dk - Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Observationer af arten i 2006 fra DOFbasen
Formodet udbredelse  :  Arten yngler primært i små skove, vildtremiser, læhegn og beplantninger, helst med tætte beplantninger af nåletræer. Sommerhusområder opfylder ofte disse krav, så alt-i-alt burde der være rigeligt med egnede ynglelokaliteter til arten. Et forsigtigt gæt på 15-20 par burde derfor ikke være urealistisk
Kendte forekomster  :  Under DOF's Atlasprojekt (1971-74) blev der kun fundet 2 ynglepar : 1 i Gråstenskovene og 1 i Birkepøl
I Fuglenes Danmark (1993-96) blev ingen ynglepar fundet af arten !
Udenfor disse projektperioder er arten kun registreret meget få gange, med Vemmingbund sommerhusområder som sikreste lokalitet og derudover i Gråstenskovene, kirkegården i Broager og i Sønderskoven
kort.jpg (28674 bytes)  

 

Resultat 2006  :  Dårligt eftersøgt. Der er, så vidt vides, kun blevet foretaget en decideret natlig eftersøgning af arten i perioden, som involverede lokaliteterne Rendbjerg, Vemmingbund samt enkelte tilfældige stop på Sydals og Kegnæs. Denne ene eftersøgning gav 2 territoriehævdende fugle ved Østerby på Kegnæs, mens det kendte par ved Vemmingbund ikke blev observeret i år.
Derudover er der meldt om et sikkert ynglepar ved kolonihaverne ved Sønderskoven (Katrinelund?), samt en overflyvende fugl ved vendepladsen i maj.
Så alt i alt har året budt på 3-4 par Skovhornugler i området, men da dækningen var meget dårlig, bør arten eftersøges igen ved en senere lejlighed.
Kilder  :  Fuglenes Danmark, DOFbasen
Opdateret  :  D. 04.01.2007