Forside - Lokaliteter - Fuglene på Als - dof.dk
Focus-arter
Rødtoppet fuglekonge, Regulus ignicapillus
Hvorfor   :  Arten er svær at registrere, og den kræver ofte en direkte eftersøgning for at blive registreret. Når sådanne af og til stikprøvevis er blevet udført i området, så har de ofte givet pote. Er det et tilfælde ?? Arten formodes altså i høj grad at være overset, og det skal der ændres på !
Kendetegn  :  Meget svær at få at se, da den vimser meget rundt i vegetationen og derfor pga. sin størrelse er ret svær at få øje på. Desuden kræver det et trænet øre at fange dens meget fine stemme, som mangler Fuglekongens r-lyde. Udseendemæssigt adskiller den sig fra den almindelige Fuglekonge ved at have en kraftig sort og hvid øjenbrynsstribe. Arten er trækfugl og ankommer i marts/april
Foto  : 
D. 09.10.2004, ved Kongeåslusen. Anders Tøttrup
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Observationer af arten i 2006 fra DOFbasen
Formodet udbredelse  :  Arten foretrækker blandskov med grupper af unge og gamle nåletræer, samt parkagtige områder, f.eks. sommerhusbebyggelser. Arten er oftest  blevet registreret i Nørreskoven og Sønderskoven, hvilket nok især hænger sammen med den ornitologiske aktivitet i disse skove. De fleste skove i området har dog egnede biotoper, og sommerhusområder er der også en del af. Der formodes at kunne findes som minimum 5-10 par i området Als og Sundeved
Kendte forekomster  :  DOF's Atlasprojekt (1971-74) fandt mulige ynglepar i Gråstenskovene, Sønderskoven og Nørreskoven, mens arten ikke blev registreret i projekt Fuglenes Danmark (1993-96). I de mellemliggende og efterfølgende år er arten dog blevet registreret i Kværs Granskov, Tørsbøl Skov, ved Vibæk og ved Oldenor, ligesom Nørreskoven har været en ret stabil lokalitet i de sidste par år, og Sønderskoven også har budt på en del observationer
kort.jpg (28775 bytes)
Resultat 2006  :  Arten blev stort set ikke eftersøgt, og kun i Folekobbel, Skelde Kobbelskov og Nørreskoven blev der lavet deciderede eftersøgninger. Heraf gav kun Nørreskoven en syngende fugl. Sønderskoven har dog været meget velbesøgt i perioden, så her burde eventuelle fugle være blevet opdaget (?).
Alt i alt har projektet dog ikke givet noget brugbart resultat, og artens udbredelse i området bør derfor stadigvæk undersøges nærmere.
Kilder  :  Fuglenes Danmark, DOFbasen
Opdateret  :  D. 04.01.2007