Forside - Lokaliteter - Fuglene på Als - dof.dk
Focus-arter
Topmejse, Lophophanes (Parus) cristatus
Hvorfor   :  Arten er valgt som focus-art, da dens forekomst ikke er særlig veldokumenteret på Als og i Sundevedområdet
Kendetegn  :  Arten kan ikke forveksles med andre arter på udseendet. Den opdages dog oftest på dens karakteristiske trillende stemme (links herunder). Arten er udpræget standfugl
Foto  : 
Hartsø, Kegnæs. Bjarne Nielsen
Links  :  Artsbeskrivelse på dof.dk - Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Observationer af arten i 2006 fra DOFbasen
Formodet udbredelse  :  Arten er knyttet til nåle- og blandskov, hvor den foretrækker ældre Fyrretræer. Rene Gran- og løvskove undgås. Arten bør kunne findes i alle skove med lidt større arealer af nåletræer samt i en del af området sommerhusbebyggelser
Kendte forekomster  :  Under Atlas-projektet (1971-74) blev arten fundet i Sottrupskov, Gråstenskovene, ved Egernsund, Sønderskoven og Nørreskoven, mens den i projektet Danmarks Fugle (1993-96) blev fundet ved Sandbjerg, omkring Tandslet, Nørreskoven og ved Holm. Altså en ret skiftende udbredelse
I de mellemliggende år og frem til idag har der været mange enkeltobservationer rundt om i området, men faste bestande findes kun i Kværs Granskov, Sønderskoven og Lambjerg Indtægt. De manmge spredte iagttagelser tyder dog på en noget bredere udbredelse

kort2006.jpg (29479 bytes)

Kort over forekomster før og efter d. 1. januar 2006 samt  forgæves eftersøgninger
Undersøgte lokaliteter  : 
Lokalitet Dato Antal individer Note
Sønderskoven D. 28.01.2006 2 Syngende ved   Egetofte  (Martin Jessen)
         - " - D. 27.02.2006 1 Syngende ved Kryb-i-ly  (Martin Jessen)
Kværs Granskov D. 29.01.2006 3 Fouragerende (Martin Jessen)
Foleskobbel D. 04.03.2006 0 Alle nåletræsbevoksninger tjekket uden resultat  ()Martin Jessen)
Catrinesminde Skovene D. 05.03.2006 0 Ingen - for lidt nåletræer (Martin Jessen)
Skodsbøl Skov D. 05.03.2006 0 Alle nåletræsbevoksninger tjekket uden resultat  ()Martin Jessen)
Resultat 2006  :  Den af de 3 focus-arter, som blev undersøgt bedst, men dog langt fra optimalt.
På alle de undersøgte lokaliteter hvor arten tidligere er set, blev arten også fundet denne gang. Eneste undtagelse var Skelde Kobbelskov, hvor der dog ikke er særligt mange nåletræer, hvorfor den tidligere obs måske har drejet sig om en strejfer.
Arten blev kun observeret på en ny lokalitet, som var Birkepøl, hvor der blev hørt 2 syngende i april måned.
Så det kunne tyde på, at den hidtil kendte forekomst giver et godt billede af artens udbredelse i området, og at formodningen om artens forekomst i alle større nåletræsplantninger passer godt nok. De undersøgte lokaliteter, som ingen Topmejser husede, havde da også alle meget små områder med nåletræer.
Kilder  :  Fuglenes Danmark, DOFbasen
Opdateret  :  D. 04.01.2007