Lær fuglenes stemmer
Stemmerne kan høres, hvis du har en afspiller, der kan spille formatet wav.
Fuglene er opstillet alfabetisk efter deres danske artsnavn.
H..
Halemejse - Aegithalos caudatus Hvidklire - Tringa nebularia
Havesanger - Sylvia borin Hvidrygget Spætte - Dendrocopus leucotos
Havlit - Clangula hyemalis Hvidsisken - Carduelis hornemanni
Havterne - Sterna paradisaea Hvidskægget Sanger - Sylvia cantillans
Havørn - Haliaeetus albicilla Hvidskægget Terne - Chlidonias hybridus
Hedehøg - Circus pygargus Hvid Stork - Ciconia ciconia
Hedelærke - Lullula arborea Hvidvinget Måge - Larus glaucoides
Hjejle - Pluvialis apricaria Hvidvinget Terne - Chlidonias leucopterus
Hortulan - Emberiza hortulana Hvidøjet And - Aythya nyroca
Huldue - Columba oenas Hvinand - Bucephala clangula
Husrødstjert - Phoenicurus ochruros Hærfugl - Upopa epops
Husskade - Pica pica Hættemåge - Larus ridibundus
Hvepsevåge - Pernis apivorus Hætteværling - Emberiza melanocephala
Hvidbrynet Løvsanger - Phylloscopus inornatus Høgesanger - Sylvia nisoria
Hvidbrystet Præstekrave - Charadrius alexandrinus Høgeugle - Surnia ulula
Hvidhalset Fluesnapper - Ficedula albicollis Høgeørn - Hieraetus fasciatus
Hvidhovedet And - Oxyura leucocephala
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W V X Y Z Æ Ø Å