Links til fugle-sites
NYHEDER FORENINGER
Netfugl   DOF
Als og Sundeved - trækobs. - Dennis M. Langholz DOF - Fyn  [- også nyheder] 
Blåvand   DOF - København  [- også nyheder]
Sønderjylland - Søren Nygaard DOF - Sydvestjylland  [- også nyheder]
Vejlerne   DOF - Vestjylland  [- også nyheder]
Århus   DOF - Sønderjylland 
PRIVATE  OAS - Als & Sundeved
Birdlink - Palle Nygaard ØVRIGE
Fuglepigerne - Sanne Busk Zoologisk Museum
Phisk.dk - Peder Høy Kristensen ZM's Ringmærkningsafdeling
Sønderskovgruppen - Martin Jessen UDSTYR
The Birdman - Morten Bentzon Hansen Sights of Nature
Uglekasser - Nikolaj Sonne