Gendannelsen af Mjels Sø
af Bjarne Nielsen

foer.jpg (109173 bytes)

For næsten 150 år siden fandt nogle lodsejere ud af, at de gerne ville tjene lidt flere penge, og en af måderne at gøre det på kunne være ved at tørlægge den del af fjordarmen, der strakte sig ind fra Mjels Vig forbi Mjels, Broballe og helt ind til Brandsbøl. Efter tørlægningen kunne man så dyrke korn på den tidligere havbund og derved tjene lidt ekstra håndører.
Som tænkt så gjort; der blev dannet et pumpelaug, Bundsø og Mjels Pumpelaug, som skulle sørge for tørlægningen. Det var dog et større projekt, og først omkring 1950 var såvel Bundsø som Mjels Sø-områderne så tørre, at man kunne bruge det som landbrugsjord. I de næste ca. 50 blev der nu dyrket korn, men når jorden bliver bearbejdet og kørt på af tunge landbrugsmaskiner, sætter den sig efterhånden, så det mere og mere besværligt og dyrt at holde den i dyrkbar tilstand.
Da der i efteråret 2002 atter kom et forslag fra Nordborg Kommune om at gendanne Mjels Sø, var stemningen blandt lodsejerne betydeligt mere positive end ved et tidligere forslag i 1980’erne. Da samtidig amtet og Staten via Direktoratet for Fødevareerhverv gik ind i projektet, blev det gennemført uden de store sværdslag fra lodsejere og bønder.
D. 9. november 2005 blev pumperne, der ellers holder den gamle havbund mellem Mjels og Broballe tørlagt, stoppet ved en større ceremoni, hvor der deltog mellem 400 og 450 mennesker. Herefter var det bare at vente på, at bl.a. det udpumpede vand fra den endnu tørlagte Bundsø skulle fylde den nye, gamle Mjels Sø.
De to billeder viser, hvordan søen så ud, den dag pumperne blev slukket, d. 9. november 2005, og hvordan den så ud allerede 5 måneder efter, d. 5. april 2006. Begge billeder er taget fra det gamle pumpehus i Mjels-enden mod vest.

efter.jpg (54452 bytes)