Skagen tur - retur
af Bjarne Nielsen, Martin Jessen & Orla Jessen
 

I dagene fra d. 8. maj til d. 14. maj 2002 tog vi på en lille smuttur til Skagen for at se på lidt træk. Forventningerne var store, selvom vejret i dagene forinden var ret "skummelt". Vejrudsigten lovede dog bedre vejr - ihvertfald for nogle dage frem.
Vi startede hjemmefra i nogenlunde vejr og efterhånden som vi kom nordpå blev vejret bedre og bedre, og da vi hen under aften kom frem, var det høj solskin og næsten vindstille.
Vi var knap kommet ind på campingpladsen, før vi så den første spændende fugl: en Lærkefalk kom trækkende mod NØ i ret lav højde. Fed start - det lovede godt for resten af turen og, indrømmet, løfterne blev, som det vil fremgå herunder, mere end indfriet i løbet af de næste par dage.
Det vil tage tre numre af bladet, hvis vi skal gennemgå og beskrive alle de fugle, vi så, så derfor vil der "kun" komme en række dagbogsblade, der forhåbentlig illustrerer det fugle-mekka, vi oplevede.
 
D. 8. maj
Sent om aftenen ved naturstien bag Skagen Naturcenter
Vi var ude i dæmringen især for at lytte efter Plettet rørvagtel, der skulle slå sine folder i de fugtige områder mellem småsøer, buske og tuer. Det var en meget flot aften med kun lidt vind, der heldigvis blæste os i ryggen, når vi sad på lytteposten midt i området. Det kneb noget med Rørvagtlen, men til gengæld var der masser af grynten fra Vandrikserne, triller fra den Lille lappedykker og hestevrinsken højt til vejrs fra de spillende Dobbeltbekkasiner. En enkelt Vindrossel på træk hørtes også. Og efter lang tid venten kom der endelig to små fløjt fra Rørvagtlen. Det var ikke meget, den ville beære os med, men vi måtte jo nøjes for iaften. Vi kunne jo prøve en anden dag igen.
 
D. 9. maj
Morgenobs fra kl. 05.30 på Nordstrand
Fy for f....., hvor var det bidende koldt - især for ham (BN), der ikke havde husket at få sine "Jens Lynere" på. Det resulterede iøvrigt i en svollen, rød hals og en ret så kraftig snotnæse på resten af turen (og i ugen efter hjemkomsten !).
Selvom der var mange fugle, kunne det ikke give varme nok til at kompensere for de lange, uldne, men næsten 200 smålommer (næsten udelukkende Rødstrubede), en ubestemt storlom (sandsynligvis en Islom), 7 Tejster, lidt Fløjlsænder og en masse andre fugle lagde dog fint op til morgenens clou.
På et tidspunkt meldtes en Grævling ud på Birdcall. Den var blevet set fra Grenen, og efter ca. 3 kvarter havde den åbenbart tilbagelagt de ca. 2-3 km, der er ned til Nordstrand, for pludselig blev den opdaget tæt på vores observationspost, der er en klit på ca. 4-5 meters højde. Dyret kom luntende langs stien, drejede af og skred rundt om "vores" klit. Det var tydeligt, at den havde været gennem vand undervejs, for den var plaskvåd over hele kroppen. Alligevel ænsede den os overhovedet ikke, som den langsomt og værdigt overvåget af næsten 60 indtil da morgensøvnige ornitter luskede over og rundt om den næste klit, hvor der også stod ca. 10 ophidsede fuglekiggere. Da klitten ikke er mere end et par m høj, var Grævlingen højst fem meter fra dem, medens den passerede dem. Derefter havde den, meget forståeligt, fået nok af fuglefolk og luskede videre ind i krattene og forsvandt.
Trækobs på Flagbakken fra kl. 08.30 til ca. 17.00
Det startede godt og blev bare bedre og bedre. Allerede ved ankomsten til P-pladsen neden for bakken, passerede den første Fiskeørn nordpå. I løbet af dagen havde vi blandt en del småfugle bl.a. 37 trækkende Spurvehøge, 40 Musvåge, 8 Fjeldvåger og 1 Kongeørn samt 3 Traner i det fjerne. Men dertil kom så alle falkene. Tårnfalk var faktisk en af de sjældnere arter med kun 12 trækkende. Dværgfalk brillerede med 15 stk. i tidsrummet kl. 12.20-16.20, men den blev overtrumfet af Lærkefalk, hvoraf hele 22 (kl. 11.20-16.40) passerede bakken - flere i lav højde og meget tæt på.
Først på aftenen i Ellekrattet
Tænk at man også skal opleve det i Skagen...ornitologer, der bryder enhver form for anstændig opførsel i felten !!! En Vendehals var blevet meldt ud som rastende i Ellekrattet (ved Grenen), og selvfølgelig skulle vi ud og twitche den. Da vi kom frem, var det ikke noget problem at finde ud af, hvorfra den skulle ses. Der stod ca. 20 andre håbefulde ornitter med kikkert, teleskop, bøllehat og hvad dertil hører. "Desværre er den lige smutte ind i den tætte busk !". Selvfølgelig, men tålmodige som vi er, stillede vi skoperne op og forsøgte at gennemsøge busken på afstand. Det var ret umuligt, og forholdsvis hurtigt var der et par stykker af de andre, der mistede tålmodigheden. De skulle vist hjem til frikadellerne - eller sådan noget - og vadede derfor ikke bare ind til busken men IND I busken. Da Vendehalsen ikke viste sig, rodede de godt rundt derinde, indtil en eller anden mente, at fuglen var fløjet. Heldigvis kun ind i nabobusken, der derefter måtte lide samme tort. To-tre mand stærk pløjede gennem busken, indtil den stakkels fugl kom susende ud, rundt om hjørnet og videre ind i selve ellekrattet, hvor der heldigvis ikke var nogen, der havde mod på at forfølge den.
Man så fuglen men havde faktisk en rigtig dårlig smag i munden bagefter. For fanden da (undskyld!!), er vi ornitologer ikke de første, der skal tage hensyn og give fuglene den fornødne fred og ro ??? Man skulle ikke tro det.
Senere på aftenen på Skagens Havn
På havnen havde vi den fornøjelse at se 2 2K-Gråmåger. Der var godt nok stor forskel på deres fjerdragt. Den ene var meget mørk og spættet i dragten (lignede meget "Sønderborg-fuglen"), medens den anden var næsten ren hvid, men begge havde stadig det typiske ungenæb med den ekstremt mørke spids.
 
D. 10. maj
Morgenobs på Nordstrand
Det mest spændende obs denne morgen var en storlom, der baskede forbi os kl. 07.20 i halen på 4-5 Rødstrubede. Og denne gang kunne den forholdsvis let bestemmes til Islom. Af de mindre Rødstrubede nåede vi denne morgen op på et godt stykke over 100, men derudover var der spændende fugle som Lærkefalk (08.05) og 4 Dværgfalke. Af andet interessant denne morgen kan nævnes Dværgterne, Dværgmåge, Tejst, Sule, m.fl.
Trækobs fra kl. 11.45 på Flagbakken
Allerede da vi kom op på bakken, blev vi adviseret om, at Kongeørnen igen lå lidt syd for (ude i disen som i går) og cirkulerede. Det gjorde den så den næste knap en halv time, inden den pludselig hurtigt kom nærmere og nærmere. Den havde retning stik imod os, og sandelig kl. 12.15 lå den lige lodret over vore hoveder i ret lav højde. Kanon !, det er nok den "fedeste" fugl at have så tæt på, at man har besvær med at fange den i håndkikkerten. Efter sin fantastiske opvisning dabbede den igen sønderover og forsvandt ud over Hulsig Hede. Alene denne oplevelse var hele turen værd.
Idag tog rovfuglene åbenbart en lille slapper. De kom ihvertfald ikke i så stort antal som i går: Hedehøg 1 ♂, Blå kærhøg 1 ♀, Fjeldvåge 4, Musvåge 23, Spurvehøg 10, Lærkefalk "kun" 5, Dværgfalk 2, Tårnfalk 5, Vandrefalk 1 og endelig Fiskeørn 1. Nå jo, så var der også lige de 7 Traner, der kom trækkende lige hen over bakken - et flot og majestætisk syn.
Småfugletur kl. 20.00-21.00 på Gyvelstien
En lille tur på Gyvelstien gav en del småt, bl.a. 7 Grå fluesnappere, Broget fluesnapper-♂, Topmejse og tre syngende Misteldrosler. Men derudover også en Fiskeørn, der kom flyvende med en ca. ½-meter lang Hornfisk i fangerne og en Krage i hælene.
 
D. 11. maj
Morgenobs fra kl. 05.30 på Nordstrand
Endnu en morgen på klitten. En morgen der igen skulle vise sig at overstige alle vore forventninger. Hvis vi starter i den "svage" ende, så havde vi bl.a. 22 Sandløbere, 10 Dværgmåger, 7 Alm. kjover og 3 Bramgæs. I den lidt "sjovere" afdeling var der 18 Fjeldvåger, 4 Blå kærhøg-♀'er, 15 Spurvehøge, 2 Dværgfalke, 7 Tårnfalke, 1 Fiskeørn og 1 Hedehøg-♀. Og i den mest spændende afdeling finder man en kanonflot Hvidnæbbet lom, 1 Steppehøg-♀ (07.00), en Vandrefalk (08.13) og endnu en storlom (desværre ubestemt, men formodentlig var det en Islom, 08.40).
Den Hvidnæbbede lom trak i ensom majestæt tæt forbi kysten i en højde af ca. 20 m, kl. 06.23. Det første man lagde mærke til var næbbet. Der virker ganske enkelt kolossalt stort på denne art.
Alt-i-alt en helt igennem godkendt morgen !! Så er det s.. noget ved at stå tidligt op.
Trækobs fra bunkeren på Batterivej fra ca. kl. 14.30
Eftermiddagen bød på endnu en Steppehøg 2K (14.47), 3 Fiskeørne, 6 Dværgfalke, 4 rastende og 6 trækkende Lærkefalke, 10 Tårnfalke, 2 Vandrefalke (15.48, 17.43), Blå kærhøg 2♀ og som noget nyt: 1 Sort glente (15.00) og 1 Aftenfalk ♂ (15.30). På et tidspunkt var luften næsten mættet med falke. Således kunne man opleve at se Tårnfalk, Dværgfalk og Lærkefalk i ét og samme kikkertfelt !!
Som en lille ekstragevinst blev en Gråmåge opdaget trækkende mod N langs stranden kl. 15.52.
Aftentur til Heden fra ca. kl. 19.30
På en lille kratluskertur ind gennem reservatet til Heden (færdsel er tilladt !!) faldt vi over såvel 1 Fiskeørn som 1 Lærkefalk, der havde slået sig ned for natten.
 
D. 12. maj
Morgenobs på Grenen fra kl. 06.15
Vi startede som sædvanligt med morgenobs på Nordstrand og nåede lige at have Græshoppesanger, Nattergal, 2 Blå kærhøg-♀ og 2 Dværgfalke, inden vi ret hurtigt flyttede vores efterhånden morgentrætte luksuslegemer til Grenen. Her blev vi mødt af en syngende Drosselrørsanger og ikke lang tid efter, kl. 06.45, kom turens tredie Steppehøg trækkende. Og efter yderligere ca. ½ time, kl. 07.12, var det turens femte storlom. Den slap desværre forbi uden at blive artsbestemt, da den først blev opdaget efter, at den havde passeret os.
Trækobs fra bunkeren på Batterivej fra ca. kl. 11.00
Vejret, der indtil denne dag havde været ekstremt godt, ændrede sig dramatisk. Fra sol og høj himmel, blev det nu blæst og bygevejr. Men dette omslag var da godt for noget: det gav nogle spændende og "nye" fugle. Således blev en Sølvhejre meldt ud i løbet af formiddagen. Kl. 10.45 stod vi og så på den i området kaldet Nedremose øst for Naturcentret. Dvs. vi kunne kun se hals og hovedet det meste af tiden, medens den gik rundt i det meget fugtige område. Da vi kom tilbage til vejen og bunkeren, sang årets første Kærsanger på livet løs, ligesom Nattergalen også lod sin stemme høre.
Et par timers trækobs på bunkeren gav 27 Spurvehøge, 8 Tårnfalke, 4 Dværgfalke, 29 Fjeldvåger, 28 Musvåger, 2 Hvepsevåger, 40 våge sp., 2 Blå kærhøg-♀ og 1 Fiskeørn. Desuden så vi Sølvhejren flyve en del rundt inde over Reservatet/Heden øst for os (ca. 13.02).
Batterivej 14.45-15.15
Efter en lille afstikker ned ad Butterstien (med bl.a. et par Rødryggede tornskader og 1 Fiskeørn (14.12)), var vi til fods på vej tilbage til campingpladsen på Batterivej, da vi opdagede en rastende Lærkefalk i toppen af en lille gran. Vi stod midt på vejen med teleskoperne fremme og beundrede falken, der ikke lod sig mærke med noget. Den var utroligt smuk, som den bare sad der i toppen og lod sig beundre. Da vi et kort øjeblik drejede hovedet ca. 180 grader, så vi, at Sølvhejren kom flyvende lige bag om vores ryg og ind mod Nedremose øst for Naturcenteret. Da den lagde an til landing, dukkede en Mosehornugle op, som åbenbart ikke var helt tilfreds med hejrens planer. Den moppede ihvertfald lidt, inden de begge forsvandt ned bag bevoksningerne.
Sen eftermiddagstur til Nordstrand kl. 17.30-18.20
Vi kunne lige nå en lille tur til Nordstrand inden aftensmaden, og det var ikke nogen dårlig ide. Da vi ankom, fik vi anvist Kongeørnen, der havde været forbi på en smuttur ud til Grenen og nu var på vej tilbage. Med den kraftige blæst, der herskede lige nu, kunne rovfuglene dårligt komme frem, og de kunne da ihvertfald ikke trække ud over havet. Så det blev kun ved forsøgene - de kom trækkende sydfra langs kysten og kunne kort efter ses vende om og trække tilbage. Det gjaldt Kongeørnen, og det gjaldt også for både 1 Lærkefalk, 1 Rød glente, 1 Dværgfalk og 1 Spurvehøg. Alle tog den samme tur.
Ude over havet kom nogle af de lidt mere robuste fugle, der er vant til at færdes til havs, hvor det blæser kraftigt. Det var bl.a. 6 Almindelige kjover, 1 Mellemkjove, 10 Rødstrubede lommer, 30 Rider, 1 Sule og 2 Mallemukker.
 
D. 13. maj
Morgenobs på Grenen kl. 04.50
Hvorfor stod vi ½ time før op, end vi plejede ?? Det blæste og var hammer-kanon-skide koldt. Vi holdt ud i 2½ time og så ikke ret meget. Selv fuglene var klogere end os og holdt sig væk fra blæsten og kulden på Danmarks nordligste punkt. De eneste, der ikke lod sig gå på, var to flokke på henh. 20 Skovskader og 10 Husskader, som forsøgte at trække ud men hver gang blev blæst tilbage. Selv efter 10-15 forgæves forsøg blev de ved med at prøve !?!
Ovenpå denne omgang morgenobs blev vi alle enige om, at nu var tiden kommet, hvor det var vores tur til at trække videre, så vi pakkede vores campingvogn og rullede afsted mod Vejlerne, der skulle være næste stop på turen. Ved middagstide var vi fremme ved vor station for det næste døgn.
Tur til Bulbjerg først på aftenen
Efter mange havfugle i og ved Skagen var det vigtigt for os ikke at trappe alt for hurtigt ned, så i forsøget på at undgå en "kold tyrker", tog vi et smut til Bulbjerg - og igen blev vi ikke skuffede. Det første vi så, var en Lomvie, der havde nedsat sig på de sørgelige rester af Skarreklit. Den måtte finde sig i med jævne mellemrum at blive oversprøjtet af bølgerne, der slog mod det knap en meter høje fordums "fuglefjeld". Det så dog ikke ud til at genere den synderligt. Den blev ihvertfald siddende. Omkring den lå vel 150-200 Rider, der blev vugget kraftigt af dønningerne. Bulbjergs Mallemukker viste sig også. Fire-fem af dem fløj lystigt rundt nedenfor klitten. De slog et slag ud over vandet, kom tilbage, forsvandt ud af syne under klittens top for et øjeblik efter igen at dukke frem - og gentage turen igen og igen.
Et godt stykke ude lå en del Ederfugle på havet sammen med ca. 150 Sortænder. Et par Rødstrubede lommer passerede i det fjerne, og en Almindelig kjove viste sig også på sit træk nordover.
Udover havfuglene så havde vi to Agerhøns, der fløj op tæt ved P-pladsen, og på vej hjem kørte vi igennem en af plantagerne øst for Bulbjerg. Her var vi først tæt på at køre en Ilder over, der absolut skulle krydse vejen lige foran vores bil, og lidt efter hørte vi et par kaldende Skovhornugle-unger. Desværre kunne vi ikke få øje på dem i de tætte graner (eller var det fyr ?!?) fra vejen, så vi måtte nøjes med at lytte til deres vedvarende kalden.
Bygholm Dæmningen sidst på aftenen
Netop som solen var på vej ned kom vi kørende ad Bygholm Dæmningen. Vejret var helt perfekt, vindstille. I et lille vandhul helt op til vejen gik en Skestork og fouragerede. I det faldende lys så det nærmest ud, som om den gik og snadrede med sit store næb fra side til side i en pyt af flydende guld. Det var ekstremt smukt. Og heldig var den filmfotograf, der stod og optog sceneriet fra landevejen.
Lidt længere borte gik yderligere 4 Skestorke, og på ydersiden af dæmningen gik en del vadefugle, bl.a. lidt Almindelige ryler og 1 Krumnæbbet, samt en del Klyder og Rødben.
 
D. 14. maj
På vej søndenover
Vi var nu så mætte af fugle, at vi begav os på vej hjemad. Men vi kunne selvfølgelig ikke undgå at få flere gode fugle undervejs.
Således ved Bøvling, hvor der stod en flok vadefugle på adskillige tusinde fugle. Flokken bestod især af Små kobbersnepper, men der var også Dværgryle (mindst 30), Almindelig ryle, Krumnæbbet ryle, Islandsk ryle, Sortklire, Brushane og Sandløber imellem.
Ved Skjern Enge lykkedes det os at finde to af de 8 Pomeransfugle, der var meldt ud tidligere på dagen.
Ved både Agerskov og Kassø gik der flokke på omkring 20 Sildemåger på nys pløjede marker.
Sildemågerne blev de sidste fugle, vi så på vores lille ekspedition til det nordjyske, og de blev så bare én ud af de ialt 183 arter, der viste sig for os i løbet af en uforglemmelig uge. De bedst repræsenterede grupper på turen var vadefugle (hvoraf vi så 27 arter), andefugle (23 arter), rovfugle (17 arter), sangere (13 arter) og finker (11 arter). Forholdsmæssigt var den bedste gruppe dog lommerne, hvor vi så alle fire arter, og især var de ialt 5 storlommer en stor oplevelse.