Superhits i Sønderjylland
af Bjarne Nielsen
 
For Sønderjylland gælder som for det øvrige land, at artslisten år for år får tilføjet en eller flere nye arter. Om dette skyldes ændringer i fuglenes vaner, eller om det er ornitologerne, der er blevet mere ihærdige/dygtige, skal ikke diskuteres her. Et faktum er det dog, at der pr. d. 20.08.2000 er set ialt 326 arter i Amtet. For at en obs kan fortjene at blive kaldt et 'superhit' i denne forbindelse skal to kriterier være opfyldt:
1. observationen af arten skal ikke blot have været forelagt DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) men også godkendt af samme.
2. der må kun have været én godkendt observation indenfor den 25 års periode, 1976-2001, i hvilken DOF-Sønderjylland har eksisteret.
Hvis der har været flere observationer af åbenlyst samme individ, vil det blive regnet som kun én observation og dermed opfylde kriterierne. De nævnte observatører, er dem, der har indsendt en beskrivelse til SU og fået observationen godkendt.
 
Det første superhit var en Islom, Gavia immer, der holdt til ved Halk Nor i perioden d. 09.05.-04.06.1981 og blev observeret af Martin Seeberg Lemke og H. S. Jensen.
Derefter fulgte en Ellekrage, Coracias garrulus, der blev set af Knud E. Fredsøe d. 18.-26.05.1982 i Hajstrup ved Bylderup-Bov.
Efter en mindre pause på fire år dukkede næste hit op: en Gåsegrib, Gyps fulvus, der overvåget af Martin Seeberg Lemke ankom til Sønderskoven d. 10.10.1986, gik til overnatning og næste dag fortsatte sin rejse sydpå. Fuglen var set trække ud fra Falsterbo dagen før, den dukkede op i Sønderjylland.
En Citronvipstjert, Motacilla citreola, i Frøslev Mose d. 10.06.-09.07.1987 blev set af mange ornitologer og beskrevet af bl.a. Sten Asbirk og Hans Christensen. Måske blev fuglen set af for mange ornitologer. Den var i hvert fald årsag til en del polimik omkring ornitologers fornemmelse for - eller mangel på samme - at færdes hensynsfuldt i naturen.
D. 06.11.1989 blev en han af Krognæb, Pinicola enucleator, set trække mod NV langs kysten ud for Nørreskoven på Als af undertegnede, Bjarne Nielsen. Det var første danske obs siden 1981.
 
Side 1 Side 2 > Side 3 >