Knopsvanen som rovfugl - del II
af Bjarne Nielsen
 
I Panurus 1995, nr. 3 skrev jeg en artikel om et knopsvanepar med 5 pulli, der lå i Augustenborg Havn d. 24. juni 1995 om morgenen og satte hundredvis af børsteorme til livs. Jeg afsluttede artiklen med at spørge om, hvorfor børsteormene "sværmede" netop på dette tidspunkt.
D. 20. februar 1996 fik jeg noget, der ligner et svar i tv-programmet "En naturlig forklaring", hvor en seer spurgte om det samme med en anden art tilhørende slægten Nereis.
Svaret lød i al sin enkelthed, at når vandet har en tilpas temperatur, så sværmer hunnerne for at gyde og hanneme for at befrugte. Af svaret fremgik ligeledes - som jeg også observerede i Augustenborg Havn - at sværmeriet er meget koncentreret både hvad angår antal og tid, således at det kun finder sted i nogle få dage.
Hermed skulle denne lille detalje være bragt på plads, og kom så ikke og sig, at tv-kiggeri kun er fordummende!
 
< 1. del 2. del