Ynglekasse
Kirkeugle
 
Tegning:  Bjarne Nielsen
Kassen kan med fordel placeres under udhænget på stalde eller lader tæt på afgræssede marker, hvor Kirkeuglen kan finde sin føde, der for en stor del består af regnorme. Andre fødeemner er insekter, især biller, hvorfor det også er en fordel, hvis der er gamle frugttræer eller stynede træer i nærheden.
Der skal helst ikke være nogen skov eller større lunde i nabolaget, da Kirkeuglen ikke kan leve, hvor der også er Natugler.
 
Indledning Natugle Slørugle Kirkeugle Stor Hornugle