Feltbestemmelse af Spurvehøg/duehøg
af Klaus Malling Olsen
(Fugle, 5:1986, pp. 14-15. Dansk Ornitologisk Forening. 1986)

Indledning

Bestemmelse af Duehøg kontra Spurvehøg regnes af mange som temmelig problematisk. Dette blev understreget, da Spurvehøg i sin tid blev omtalt under den »lette« gættefugl  -  her bestemte 9 ud af 10 den afbildede fugl til Duehøg! 
Duehøg og Spurvehøg er små til mellemstore rovfugle med ret korte, afrundede vinger og lang hale. Selv om store hunner af Spurvehøg kan nærme sig små hanner af Duehøg, er Duehøg altid en langt tungere fugl {tabel).
  vægt, han (ad. & juv.) vægt, hun (ad. & juv.) længde heraf hale vingefang
Duehøg 680 - 1125 g 1025 - 1720 g 48 - 62 cm 18 - 22 cm 135 - 165 cm
Spurvehøg 135 - 195 g 260 - 340 g 28 - 38 cm 13 - 17 cm 55 -70 cm
Dragt- og alderskarakterer
Flugt og proportioner

Spurvehøg

Duehøg

Brystfjer Kilder
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Figur 8