Sådan bestemmer du Hvepsevåger
af Lars Svensson
(oversat af Kjeld Hansen i Fugle, 3:1982, pp. 24-27. Dansk Ornitologisk Forening. 1982)
 

Indledning

 
Musvåge eller Hvepsevåge  -  bestem selv  !
Foto: Carsten Janus Andersen Foto: Erik Thomsen
-Det er en Hvepsevåge!  -Nej, det er en Musvåge.  -Nej, nja, .. jo. du har nok ret, det er en Musvåge.  -Nej, jeg tog fejl, nu ser det ud til, at det er en Hvepsevåge alligevel!  -Hm. ..de andre har bestemt den til Musvåge.
Denne samtale kan høres på en hvilken som helst rovfugletræklokalitet i september. Den illustrerer, hvor ens Hvepsevåge og Musvåge er i dragterne, til trods for at de tilhører to, adskilte slægter. At feltbestemme de to arter hører til de europæiske ornitologers stadigt tilbagevendende problemer. Ofte er de to arter så ens, at selv skandinaver med stor felterfaring tager fejl.
Præcise beskrivelser af Hvepsevågens dragter findes allerede, og det skal understreges, at de fleste af de her beskrevne feltkendetegn allerede er velkendte blandt mange aktive feltornitologer. Artiklen er derfor tænkt som et overskueligt resume og henvender sig især til begyndere.
 
 
Indledning Silhuetter og flugtform Dragter Kønsbestemmelse Ungfugle Hvepsevåge Musvåge Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7