Karmindompap - en fugleart i fremgang
af Klaus Malling Olsen
(Fugle, 3:1985, p. 25. Dansk Ornitologisk Forening. 1985)
 

Indledning

 
Karmindompap er en østlig art, hvis yngleområde i de senere år har bredt sig mod nordvest. I Danmark fandt man den første gang i september 1941, og frem til midten af 1960'erne var den stadig meget sjælden og uregelmæssig. Siden 1968, hvor der sås 14 ex. om foråret på Christiansø, har den været regelmæssig. Første ynglefund er fra 1972, igen på Christiansø, og siden har man fundet arten ynglende på en del lokaliteter. De bedste lokaliteter har vist sig at være Skagen, hvor arten beregnes at yngle med 10-20 par i de bedste år, og Christiansø. Også på en række andre lokaliteter er den nu regelmæssig. Langs den østbornholmske kyst, til Hammeren i nord, er arten ikke ualmindelig, og især er områderne omkring Svaneke gode. På Sjælland ses flest ved Rørvig og Sjællands Odde, der har sin faste bestand, men i øvrigt er arten her registreret i stigende antal i de senere år. Flest i foråret 1984, hvor 44 ex. indrapporteredes til »Fugle på Sjælland«. Blandt de nye lokaliteter med adskillige syngende fugle, kan nævnes det velkendte efterårstræksted Stigsnæs. På Møn træffes den årligt. I Jylland træffes den udover ved Skagen f.eks. på Djursland og ved Hanstholm. Det synes at være karakteristisk, at varme og sydøstlige vinde i slutningen af maj giver et ekstra stort antal Karmindompapper. En sådan vejrsituation har rådet i de bedste år, 1981 og 1984.
At der virkelig er tale om en reel fremgang understøttes af oplysninger fra Sverige og DDR. I Sverige taltes i 1958 31 ynglende hanner. I 1969 var man oppe på 371, og i 1974 på 1.409! I DDR har arten siden 1968 været regelmæssig ynglefugl, og den er nu hyppig langs landets østersøkyst. I 1982 ynglede den første gang i Storbritannien.
 
 
Indledning Sang Dragt Afslutning
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3