Unge kjover kan bestemmes
af Klaus Malling Olsen
(Fugle, 4:1986, pp. 13-15. Dansk Ornitologisk Forening. 1986)
 

Indledning

 
De unge kjover - Almindelig Kjove, Mellemkjove og Lille Kjove) forekommer hvert efterår i vekslende antal langs vore kyster. De er et højdepunkt på enhver fugletur, og tit æggende svære at artsbestemme - deres dragtvariation er meget, og de ses herhjemme hyppigst under mindre gunstige observationsforhold som under kraftig vind, gerne i ustadigt vejr.
Unge kjover findes ikke i de gamle fugles farvefaser, men i alle afskygninger fra fugle med meget lyst hoved og krop, til næsten helt mørke individer - overgangene er helt glidende, og ikke to ungfugle er ens. Faktisk bestemmes unge kjover meget lettere på en kombination af flugt, størrelse, tyngde og enkelte vigtige dragtkarakterer. Man skal dog tænke på, at de enkelte arters mål overlapper indbyrdes - og især på, at Almindelig Kjoves ungfugle om efteråret er tungere først på efteråret; de er lige udfløjne, velnærede - og så flyver de de første par uger noget tungere end når de bliver mere erfarne. Tunge, uerfarne unge Almindelig Kjove bestemmes årligt til Mellemkjove (der dog ikke ses før ca. 20.9 - hvor Almindelig Kjoves træk normalt har kulmineret). Nedenfor behandles proportioner og flugt behandles i særlige afsnit, mens dragtkarakterer er forsøgt indpasset i et skema.
 
 
Størrelse og proportioner Flugt Kleptoparasitering Dragten Skema
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9