Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark i 1934-1996 og genmeldt i samme periode
af Bjarne Nielsen
 
Indledning

82 fugle omfatter en liste fra Zoologisk Museum over alle Slørugler, der er ringmærkede i Danmark i perioden 1934-1996 og genmeldt i samme periode. En umiddelbar analyse af listens tal viser, med hvilken frekvens ringmærkningen er foregået - både pr. år og pr. måned, hvornår uglerne er genmeldt, hvor langt og i hvilken retning de har trukket, samt årsagen til at de er blevet genmeldt. Hvis man analyserer tallene nærmere, kan man desuden bl.a. få at vide, hvor stor dødeligheden er blandt Slørugler af forskellig alder, samt hvor lang tid en voksen eller en juvenil Slørugle kan forvente at leve efter ringmærkningen.

 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning og -afstand Levetid/dødelighed Afslutning