Feltbestemmelse af Stribet Ryle og Spidshalet Ryle
af Klaus Malling Olsen. Illustreret af Hans Larsson
(DOFT, 1993:3-4, pp. 181-185. Dansk Ornitologisk Forening. 87. årg. 1993)
 

Indledning

 
Stribet Ryle er den hyppigste amerikanske vader i Vesteuropa, og selvom den fortsat er sjælden, er chancen for selv at opdage den nok større end for så mange andre sjældenheders vedkommende. De fleste skandinaviske fund er gjort i aug.-okt., men en del også i maj-juni (Breife et al. 1990, Olsen 1992a). Langt de fleste britiske fund har derimod været ungfugle, der er fundet i sept. efter at de har krydset Atlanterhavet (Lewington et al. 1991). De følger siden vore hjemlige vadefugle og kan forår og sommer dukke op spredt langs de europæiske vaderes trækruter.
Spidshalet Ryle er det asiatiske modstykke til Stribet Ryle. Den er betydeligt mere sjælden i Vesteuropa end Stribet Ryle, og er kun truffet to gange i Danmark (Olsen 1992a).
 
Artiklen bringes med tilladelse fra Fåglar i Stockholmstrakten, hvor den oprindeligt er trykt (Olsen 1992b). Den bygger på egne studier i felten, fortrinsvis i USA og Australien om efteråret, men også i Skandinavien. Personalet ved Universitets Zoologiske Museum, København takkes for adgang til skindsamlingen. En række personer har bidraget med fotos, kommentarer m.m. Jeg takker varmt Lars Dinesen, Knud Larsen, Birger Lønning, Jesper Johannes Madsen, Killian Mullarney, Michael Køie Poulsen, Ivan Olsen og Thure Wikberg.
 
 
Indledning Stribet Ryle Spidshalet Ryle Forveklingsmuligheder Litteratur
 
Tegn. 1 Tegn. 2 Tegn. 3 Tegn. 4 Tegn. 5 Tegn. 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10