Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Vibe, Vanellus vanellus
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Findes mange steder på Als, hvor der er fugtige enge, vandhuller og strandenge. Ynglebestanden svinger fra år til år, afhængigt af hvor fugtige engene er. Ved Hartsø kan arten f.eks.  yngle talrigt, dvs. 10-20 eller 30 par, i år, hvor markerne lades fugtige, medens der i andre år, hvor engene bliver pumpet helt udtørrede, ikke ses et eneste ynglepar
Udover ynglebestanden, der formodes at bestå af 50 - 100 par, ses en del Viber forår og efterår både på træk og fouragerende på marker rundt om på øen
De største antal (mindst 300 individer) for nogle lokaliteter :
* ved Sønderborg Lufthavn 2.400 rastende d. 04.09.2005 Svend Ove Jensen
* Kegnæs 1.050 d. 19.09.2000 Henning Christiansen
* Tontoft Nakke 640 trækkende NV d. 17.03.2005 Bjarne Nielsen
* Ketting 600 fouragerende d. 24.09.2000 Gert Fahlberg
* Høruphav 500 overflyvende d. 24.09.2005 Dennis M. Langholz
* ved Augustenborg 400 rastende d. 15.10.1999 Bjarne Nielsen
* Egen Næs 400 rastende d. 28.09.2002 Bjarne Nielsen
* Hørup Skov 400 fouragerende d. 07.09.2003 Henning Christiansen
* Viemose 400 rastende d. 17.09.2005 Henning Christiansen
* Katholm 400 d. 23.09.2005 Svend Ove Jensen
* Vibæk 365 trækkende SV d. 10.10.2005 Gert L. Jørgensen
* Hartsø 350 rastende d. 09.08.2005 Bjarne Nielsen
* Neder Lysabild 350 rastende d. 14.08.2005 Svend Ove Jensen
* Hummelvig Made 325 fouragerende d. 23.09.2003 Bjarne Nielsen
* Spang Nor 300 rastende d. 21.09.2000 Martin Jessen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Kær Halvø, d. 07.06.2005. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 13.01.2006