Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-liste

Fuglene på Als - artslister

Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnapper Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
Følg links'ene herover til forskellige grupper af fugle
Indenfor hver gruppe er samtlige arter oplistet, der er observeret på Als igennem tiderne
Hvor der er kendskab til observationer af racer eller hybrider, er disse også nævnt
For hver art er så vidt muligt nævnt : 
den første obs på Als
* artens status på Als, f.eks. relative hyppighed i forekomst, lokaliteter o.l.
* bemærkninger til observationerne, f.eks. omstændigheder ved fundet, om det er godkendt af DOF's Sjældenhedsudvalg (SU) o.l.
* artens SU-status gennem årene, dvs. er den eller har den været på SU's liste
* kilder, der har været konsulteret for at skaffe oplysningerne om arten
* et foto af arten taget på Als
* link til billeder af arten i Galleriet samt til dens stemme i henh. mp3- og wav-format
* henvisning / links til litteratur om arten, f.eks. artikler her på hjemmesiden eller i OAS & DOF-Sønderjyllands blad, Panurus
Lokaliteter : 

*

de fleste lokaliteter på Als, som er interessante i fuglesammenhæng. Fra denne side er der links til beskrivelser af lokaliteterne på DOF-Sønderjyllands hjemmeside
Artslister :

*

artslister for nogle af de bedste fuglelokaliteter på Als. Siden giver samtidig et overblik over samtlige arter (samt en del racer og hybrider) iagttaget på Als
Arter ikke set :

*

liste over alle (?!) de arter, der endnu ikke er set på Als
Kilder :

 * 

liste over alle de kilder der er konsulteret for at skaffe oplysninger til Fuglene på Als
Langt de fleste oplysninger kommer fra disse tidsskrifter:
* DOFT - Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift ( 1906 - 2005)
* Lokalrapporterne for Sønderjylland (1971 - 1999)
* Panurus (1967 - 2005)
* DOFbasen
SU-liste :

 * 

kronologisk oversigt over SU-listens indhold  fra etableringen af Sjældenhedsudvalget i 1961 til idag