Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Islandsk ryle, Calidris canutus
Første  :  ??
Status  :  Regelmæssig men fåtallig trækfugl på Als
Note  :  Ses kun som rastende / trækkende langs de alsiske kyster
De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter :
* Tontoft Nakke 9 trækkende V d. 16.03.2005 Dennis M. Langholz
* Hummelvig 4 fouragerende d. 18.09.2005 Svend Ove Jensen
* Trillen 3 rastende d. 30.08.1998 Bjarne Nielsen
* Hjortholm 3 d. 29.08.2004 Gert Fahlberg
* Sønderskoven 3 trækkende V d. 03.08.2005 Dennis M. Langholz
* Kegnæs Drej 2 trækkende SV d. 30.09.2005 Gert L. Jørgensen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Hummelvig, Sydals, d. 02.08.2005. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 13.01.2006