Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Dværgryle, Calidris minuta
Første  :  ??
Status  :  Regelmæssig men meget fåtallig træk- og rastgæst på Als
Note  :  Den bedste lokalitet for Dværgryle har i de senere år været Hummelvig
De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter :
* Hummelvig 4 fouragerende d. 21.09.2004 Svend Ove Jensen
* Hartsø 2 rastende d. 01.06.2005 Gert L. Jørgensen
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Hjortholm Enge
* Sønderskoven
* Tontoft Nakke
* Trillen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Hummelvig, ca. d. 01.09.2004. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 13.01.2006