Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Temmincksryle, Calidris temminckii
Første  :  ??
Status  :  Meget sjælden på Als - træffes langt fra hvert år
Note  :  Ses kun på træk eller evt. fouragerende i forbindelse med træk
De største antal   for nogle lokaliteter :
* Hartsø 14 rastende d. 21.05.2005 Gert L. Jørgensen
* Sønderborg Bugt 7 rastende på en sten d. 23.07.2000 Henning Christiansen
* Kegnæs Drej 3 rastende d. 24.07.2005 Gert L. Jørgensen
* Sønderskoven 2 trækkende V d. 04.08.2005 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 1 trækkende V d. 03.05.2004 Dennis M. Langholz
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Temmincksryle !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 13.01.2006