Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Original-tekster om
Kærløber, Limicola falcinellus
SJ73-2  :  "1 exp. er set ved Trillen den 23.7. (MM). Første gang i sønderjylland????"
Iversen, Martin
Sønderjylland 1973:2, p. 8
< Back