Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Dobbeltbekkasin, Gallinago gallinago
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Træffes på næsten samtlige lokaliteter med fugtige enge
De største antal (mindst 10 individer) for nogle lokaliteter :
* Hartsø 200 d. 04.04.1999 Bjarne Nielsen
* Fjordmosen 35 fouragerende d. 30.03.2002 Martin S. Lemke
* Birkepøl 32 rastende d. 21.11.2004 Svend Ove Jensen
* Hummelvig / Made 32 fouragerende d. 07.02.2005 Kaj Abildgaard
* Mjang Dam 25 d. 21.04.2002 Svend Ove Jensen
* Tontoft Nakke 24 trækkende V d. 08.04.2005 Dennis M. Langholz
* Hopsø, Nordals 22 rastende d. 14.04.2001 Bjarne Nielsen
* Trillen 20 d. 06.10.2001 Svend Ove Jensen
* Sønderskoven 19 trækkende V d. 16.08.2005 Dennis M. Langholz
* Fredsmaj 14 rastende d. 12.12.2004 Henning Christiansen
* Nørreløkke 10 rastende d. 08.04.2003 Martin Jessen
Kilder  :  DOFB
Foto  :
Intet foto af en alsisk Dobbeltbekkasin !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006