Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Tredækker, Gallinago media
Første  :  ??
Status  :  Uhyre sjælden på Als
Note  :  Udover den første (??) er arten kun iagttaget d. 29.11.2005, hvor Egon Iversen iagttog en opflyvende fugl i Fredsmaj i Sønderskoven
SU-status  : Arten var på SU-listen fra udvalgets etablering i 1961, men udgik i ??
Kilder  :  DOFB
Foto  :
Intet foto af en alsisk Tredækker !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006