Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Skovsneppe, Scolopax rusticola
Første  :  ??
Status  :  Måske rimeligt almindelig på Als
Note  :  Ses formodentlig hvert år i få eksemplarer. Er en meget vanskelig art at sige noget præcist om pga. dens meget skjulte levevis
De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter :
* Arnkil Skov 4 d. 06.01.2002 Gert Fahlberg
* Nørreskoven 2 d. 10.03.2000 Martin Reimers
* Lambjerg Indtægt 2 fouragerende d. 15.12.2004 Egon Iversen
* Sønderskoven 2 rastende d. 06.03.2005 Svend Ove Jensen
Andre lokaliteter, hvor der er iagttaget Skovsneppe :
* Egen Næs
* Fjordmosen
* Hørup Skov
* Mjang Dam
* Oldenor
* Sønderborg (ved sygehuset)
* Tovrup
* Trillen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Skovsneppe !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006