Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Lille kobbersneppe, Limosa lapponica
Første  :  ??
Status  :  Regelmæssig men ikke særlig talrig gæst
Note  :  Træffes kun i forbindelse med trækket ved søer og fugtige områder nær havet
De største antal (mindst 2 individer) fra nogle lokaliteter  :
* Tontoft Nakke 36 trækkende V d. 18.07.2004 Dennis M. Langholz
* Sønderskoven 22 trækkende V d. 02.08.2005 Dennis M. Langholz
* Birkepøl 8 trækkende SV d. 18.07.2004 Gert L. Jørgensen
* Pøls Rev 7 trækkende SV d. 04.08.2005 Gert L. Jørgensen
* Kegnæs Drej 3 d. 15.09.2004 Gert L. Jørgensen
* Hartsø 3 rastende d. 03.08.2005 Gert L. Jørgensen
* Trillen 2 fouragerende d. 27.04.2003 Svend Ove Jensen
* Vibæk 2 trækkende V d. 11.07.2004 Gert L. Jørgensen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Lille kobbersneppe !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006