Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sortklire, Tringa erythropus
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Ses oftest trækkende eller rastende i forbindelse med træk
De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter  :
* Sønderskoven 18 trækkende SV d. 20.06.2004 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 16 trækkende NØ d. 21.04.2005 Bjarne Nielsen
* Hartsø 7 fouragerende d. 08.05.2005 Dennis M. Langholz
* Hummelvig 6 d. 01.05.2003 Svend Ove Jensen
* Sønderborg Bugt 5 trækkende Ø d. 01.07.2000 Henning Christiansen
* Trillen 3 rastende d. 19.07.1998 Gert Fahlberg
* Vibæk 3 trækkende N d. 10.05.2004 Gert L. Jørgensen
* Mjang Dam 2 rastende d. 09.05.1998 Martin S. Lemke
* Fredsmaj 2 fouragerende d. 07.09.2003 Dennis M. Langholz
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Birkepøl
* Farresdam
* Gåsvig, Kegnæs
* Oldenor
* Torup Made
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Sortklire !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006