Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Rødben, Tringa totanus
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden på Als - dog kun i mindre antal
Note  :  Ses især ved kysten og ellers ved vandhuller og fugtige enge. Mest i træktiden. Yngler så vidt vides ikke på Als
De største antal (mindst 5 individer) for nogle lokaliteter  :
* Gåsvig, Kegnæs 12 d. 14.08.1998 Eliane Karecki
* Hartsø 11 d. 23.04.2003 Dennis M. Langholz
* Katholm 10 d. 16.05.1999 Bjarne Nielsen
* Ulkebøl Dam 10 d. 31.05.2000 Henning Christiansen
* Fredsmaj 8 d. 27.08.2000 Henning Christiansen
* Tontoft Nakke 8 trækkende V d. 16.07.2004 Dennis M. Langholz
* Birkepøl 8 rastende d. 01.05.2005 Gert L. Jørgensen
* Trillen 7 d. 05.05.1978 Egon Jensen
* Bund Sø 7 d. 23.03.1987 Bjarne Nielsen
* Hjortholm Enge 7 trækkende Ø d. 30.03.2002 Bjarne Nielsen
* Kegnæs Ende 6 d. 06.05.2000 Henning Christiansen
* Farresdam 6 d. 07.04.2002 Bjarne Nielsen
* Hummelvig / Made 5 rastende d. 27.04.2003 Svend Ove Jensen
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Arnkilsøre
* Bjørnkær Skansen
* Farresdam
* Fjordmosen
* Himmark Strand
* Karlsminde Strand
* Kegnæs Drej
* Kegnæs Færge
* Ketting Nor
* Mjang Dam
* Ny Stavensbøl
* Oldenor
* Sønderborg Havn
* Sønderskoven
* Torup Made
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Rødben !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006