Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Hvidklire, Tringa nebularia
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Ses især ved kysten og ellers ved vandhuller og fugtige enge. Mest i træktiden. Yngler så vidt vides ikke på Als
De største antal (mindst 5 individer) for nogle lokaliteter  :
* Hartsø 20 d. 02.05.1999 Bjarne Nielsen
* Torup Made 20 på oversvømmet eng d. 01.05.2002 Bjarne Nielsen
* Mjang Dam 15 rastende d. 09.05.1998 Martin S. Lemke
* Tontoft Nakke 13 rast, derefter trækkende d. 30.04.2005 Svend Ove Jensen
* Birkepøl 11 fouragerende d. 18.05.2005 Dennis M. Langholz
* Sønderborg Bugt 9 rastende d. 15.07.2003 Henning Christiansen
* Vibæk 8 trækkende NØ d. 02.05.2004 Gert L. Jørgensen
* Sønderskoven 8 trækkende V d. 06.07.2004 Dennis M. Langholz
* Trillen 7 fouragerende d. 24.08.2001 Orla Jessen
* Ny Stavensbøl 6 trækkende V d. 01.08.2005 Svend Ove Jensen
* Gåsvig. Kegnæs 5 d. 30.10.1999 Eliane Karecki
* Arnkilsøre 5 trækkende SØ d. 20.09.2003 Henning Christiansen
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Arnkil Skov
* Farresdam
* Fjordmose
* Fredsmaj
* Hjortholm
* Hummelvig / Made
* Hørup Hav
* Karlsminde Strand
* Katholm
* Kegnæs Drej
* Kegnæs Ende
* Kegnæs Færge
* Ketting Nor
* Nordborg Sø
* Oldenor
* Spang Nor
* Tovrup
* Ulkebøl Dam
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Hvidklire !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006