Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Svaleklire, Tringa ochropus
Første  :  ??
Status  :  Regelmæssig men fåtallig trækgæst på Als
Note  :  Ses kun i træktiden, samt en sjælden gang overvintrende
De største antal (mindst 3 individer) for nogle lokaliteter  :
* Tontoft Nakke 12 trækkende V d. 24.04.2004 Dennis M. Langholz
* Hartsø 10 rastende d. 27.04.2004 Gert L. Jørgensen
* Fredsmaj 9 rastende d. 09.07.2004 Dennis M. Langholz
* Kegnæs Færge 6 d. 28.08.2001 Henning Christiansen
* Egetofte løvfrødamme 5 fouragerende d. 30.03.2005 Henning Christiansen
* Oldenor 3 rastende d. 22.04.1998 Gert Fahlberg
* Arnkilsøre 3 rastende d. 29.07.1998 Gert Fahlberg
* Fjordmosen 3 d. 30.03.2002 Martin S. Lemke
* Ulkebøl Dam 3 d. 05.06.2003 Svend Ove Jensen
* Vollerup 3 trækkende NV d. 25.04.2004 Dennis M. Langholz
* Birkepøl 3 rastende d. 23.07.2005 Gert L. Jørgensen
*
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Bjørnkær Skansen
* Bosted Made
* Farresdam
* Fladbæk Strand
* Hjortholm
* Hopsø
* Hummelvig / Made
* Købingsmark Strand
* Lambjergskov
* Mjang Dam
* Ny Stavensbøl
* Torup Made
* Tovrup
* Trillen
* Vibæk
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Svaleklire !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006