Forside - Vadefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Tinksmed, Tringa glareola
Første  :  ??
Status  :  Regelmæssig men ikke talrig trækgæst
Note  :  Ses ved de store søer og på de fugtige enge, oftest kystlokaliteter
De største antal (mindst 3 individer) for nogle lokaliteter  :
* Tontoft Nakke 67 trækkende V d. 03.05.2004 Dennis M. Langholz
* Mjang Dam 21 rastende d. 09.05.1998 Martin S. Lemke
* Hartsø 18 fouragerende d. 18.05.2005 Dennis M. Langholz
* Torup Made 15 fouragerende d. 01.05.2002 Bjarne Nielsen
* Birkepøl 6 rastende d. 23.07.2005 Gert L. Jørgensen
* Hopsø 5 fouragerende d. 13.05.2003 Dennis M. Langholz
* Lavensby Mark 5 fouragerende d. 17.05.2005 Dennis M. Langholz
* Sønderskoven 3 rastende d. 03.07.2004 Dennis M. Langholz
Derudover er arten set på følgende lokaliteter:
* Fredsmaj
* Kegnæs Færge
* Oldenor
* Tovrup
* Trillen
* Ulkebøl Dam
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Tinksmed !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 14.01.2006