Lokaliteter - Fuglene på Als - dof.dk
Focus-arter
Fugle på Als og Sundeved
Formålet med dette lille og forholdsvis uvidenskabelige feltprojekt er at få en lidt større viden om udvalgte fuglearters udbredelse på Als og Sundeved
Als og Sundeved dækker i denne forbindelse den nye Sønderborg Kommune, dvs. de "gamle" Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten kommuner
Arterne er valgt ud fra, at det er arter, hvor vi mener, at vi har en ufuldstændig viden om deres forekomst i området. Ofte ud fra en fornemmelse, men også ud fra reel viden
Udover dette primære formål, er projektet også tænkt som en aktiveringsmulighed for lokale feltornitologer og fuglekiggere. I princippet kan alle dog være med, som kan bestemme de omtalte arter i felten
Ophavsmand til projektet er Martin Jessen, der også står for tekster og udvælgelse af focus-arter, medens undertegnede, Bjarne Nielsen, står for web-delen
For at få observationerne af de udvalgte arter med i projektet, skal disse indtastes i DOFbasen og/eller sendes på en mail til fugletraek@hotmail.com
Negative eftersøgninger er også meget interessante, så giv endelig besked i DOFbasen og/eller pr e-mail !!
Focus-arter, som ønskes undersøgt i 2006, er :
roedtoppetfuglekongeik.jpg (12255 bytes)
Topmejse Rødtoppet fuglekonge Skovhornugle