Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Martin Tjernberg & Thomas Landgren ... oversat af og indledning ved Bjarne Nielsen

Indledning

Kongeørnen yngler i Danmark. For første gang nogensinde ynglede kongeørnen i Danmark i 1999, hvor et par fik 2 unger på vingerne i Tofte Skov i Lille Vildmose. Inden da blev parret set på og omkring lokaliteten i et par år, men fra starten bestemte man den ene fugl til at være en ungfugl, der ikke var ynglemoden. I 1999 var den åbenbart endelig blevet gammel nok til, at det kunne lykkes. I år 2000 lykkedes det igen at få én unge på vingerne.

For at få en mere sikker og ikke mindst nøjagtig aldersbestemmelse af ikke kun dette par kongeørne men også de forhåbentlig næste, der måtte dukke op her i landet, mener jeg, at man er nødt til at have et bedre og mere informativt materiale, end det der i øjeblikket findes i danske håndbøger. Litteraturen omtaler som regel kun en juvenildragt og en adultdragt, men i virkeligheden er kongeørnens dragtmønster meget mere komplekst. Jeg har derfor vendt mig mod vor nabo mod nordøst, Sverige, hvor man indlysende nok har betydeligt større erfaring med kongeørne. Her, i områderne Uppland, Värmland og Västergötland, er der gennem 30 år lavet intense studier af kongeørnens dragter. Man har studeret et stort antal ringmærkede (- og dermed af kendt alder) kongeørne dels på ådsler i felten og dels på fotos.

Resultaterne af disse studier er blevet offentliggjort et par gange. Nærværende er en oversættelse af Martin Tjernberg og Thomas Landgren’s artikel Åldersbestämning av kungsörn Aquila c. chrysaetos, offentliggjort i bladet Kungsörnen 1999. Den artikel bygger igen videre på en tidligere artikel af samme navn, der blev publiceret i Vår Fågelvårld 47(1988): 321-334, og som var forfattet af Martin Tjernberg.

Martin Tjernberg og Thomas Landgren takkes for, at de har ladt mig benytte deres artikler. Tegningerne er udført af Martin Tjernberg, medens de benyttede fotografier skyldes:

Jan Andersson (Finspång), Bosse Hagland (Bredared), Lars-Peter Jansson (Kristinehamn), Sture Orrhult (Leksand), Ed og Bogdan Persson (Leksand).

Disse takkes alle for at have stillet deres fotos til rådighed.
 
Indledning Fældning 1. dragt 2. dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt